background

Akademia trufli

Akademia Trufli zrodziła się z woli i pasji założycieli firmy. Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy o występowaniu trufli w Polsce, zarówno w zakresie profesjonalnej gastronomii jak i przedsięwzięcia hodowlanego, służąca pomocą tym, którzy zamierzają założyć plantację trufli.

Ta inicjatywa edukacyjna powstała w wyniku licznych projektów badawczych i publikacji naukowych Profesor Hilszczańskiej, w tym jej książki zatytułowanej “Polskie Trufle – Skarb Odzyskany” (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2016).

Szkolenia przeprowadzane przez Akademię Trufli są organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Truflowym, składają się z dwóch poziomów i mają charakter przygotowawczy:


Poziom 1 – “Znawca Trufli”

Intensywne jednodniowe szkolenie (10 godzin) poświęcone trufli i pogłębianiu wiedzy o niej, a w szczególności:

 • Historia trufli w Polsce i w Europie;
 • Biologia trufli;
 • Klasyfikacja i rozpoznawanie gatunków;
 • Naturalne środowisko trufli;
 • Ekologia trufli;
 • Kryteria wyboru trufli i roślin symbiotycznych;
 • Nowoczesna plantacja trufli, podstawowe modele uprawy;
 • Przykłady szkolenia praktycznego psów na trufle – procedury, etapy i techniki

Szkolenia kończy się egzaminem (test pisemny), którego zaliczenie upoważnia uczestnika do otrzymania certyfikatu “Znawca Trufli”.


Poziom 2 – “Ekspert Trufli”

Intensywne szkolenie trwające 2 dni (20 godzin), poświęcone głównie przedstawicielom Polskiej Gastronomii Zawodowej które ma na celu:

 • Techniczne zgłębienie tematów związanych z Truflą poruszonych na szkoleniu Poziomu 1;
 • Nabycie kompetencji do oceny jakości trufli i jego ceny na rynku;
 • Właściwa konserwacja trufli;
 • Sprzęt gastronomiczny do przyrządzania trufli;
 • Techniki podawania trufli klientom;
 • Zestaw starych polskich przepisów z truflami;
 • Zestaw nowoczesnych przepisów, docenionych na europejskim poziomie;
 • Połączenie trufli i wina z degustacją;
 • Sesja gotowania i i degustacji świeżych trufli.

Szkolenia kończy się egzaminem (test pisemny), którego zaliczenie upoważnia uczestnika do otrzymania certyfikatu “Ekspert Trufli”.


Misje w Polsce “Kraina Trufli”

Ten moduł przeznaczony jest dla tych osób, które pomyślnie przeszły szkolenia na poziomie 1 lub 2 i chciałyby zgłębić temat trufli w “praktyce”. Polowania na trufle będą prowadzone na terenach zalesionych, pagórkowatych i górskich w Polsce w celu zlokalizowania nowych naturalnych stanowisk występowania trufli. Czas trwania polowania ustalony przez organizatorów na podstawie wybranego miejsca na polowanie wynosi zazwyczaj 1-2 dni.