background

Nasze usługi w zakresie uprawy trufli

Firma Polskie Trufle jest obecna we wszystkich etapach rozwoju projektu, począwszy od badań fizyczno – chemicznych gleby po wybór trufli do uprawy i gatunku roślin symbiotycznych. 

Ponadto udzielamy szczegółowych porad w zakresie wstępnego przygotowania gleby, technik sadzenia, niezbędnych materiałów, ewentualnych systemów nawadniania, ogrodzeń, pielęgnacji upraw w kolejnych latach po stworzeniu plantacji.

W przypadku nadzwyczajnych sytuacji jesteśmy do dyspozycji, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom, takim jak np. zamieranie sadzonek, niski udział mykoryz w korzeniach, choroby i uszkodzenia roślin i trufli.


Nasze sadzonki mykoryzowane

Firma Polskie Trufle hoduje gatunki trufli, które wykazały się najwyższą wydajnością produkcyjną i odpornością na warunki atmosferyczne w Polsce i są to m.in.:

  • Leszczyna pospolita (Corylus avellana L. Odmiana Barcelońska Cosford);
  • Dąb szypułkowy (Quercus robur);
  • Grab Pospolity (Carpinus betulus);
  • Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.);
  • Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.).

Wyżej wymienione rośliny poddaje się mykoryzacji, alternatywnie z następującymi gatunkami trufli:

  • Trufla letnia (Tuber aestivum Vitt. var. uncinatum);
  • Trufla czarnozarodnikowa (Tuber melanosporum Vitt.);
  • Trufla wielozarodnikowa (Tuber macrosporum Vitt.).


Specjalistyczne szkolenia

Organizujemy specjalistyczne szkolenia w temacie trufli i plantacji trufli