background

Klauzula
informacyjna

Zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Trufle Sp. z o. o. w organizacji ul. Kamienna 5C,
55-093, w Kiełczowie
2) Kontakt z Administratorem (e-mail) – trufle@polskietrufle.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i komentarze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Polskie Trufle Sp. z o. o. w organizacji
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do
przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.